CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH & ĐỔI TRẢ CỦA THANH QUÂN SPORT

Nếu Khách hàng đã mua hàng tại THANH QUÂN SPORT nhưng sau đó đổi ý, hoặc mua cho người quen nhưng họ không thích và HÀNG HÓA CHƯA MANG RA SỬ DỤNG thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng, Khách hàng có thể đổi lấy sản phẩm khác, hoặc trả hàng và nhận lại tiền.

ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀY NẾU HÀNG BỊ LỖI SẢN XUẤT

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng, nếu sản phẩm bị lỗi sản xuất (không phải do lỗi chủ quan của người sử dụng) dẫn tới không sử dụng được thì Khách hàng được đổi ngay sản phẩm mới, hoặc trả hàng và nhận lại tiền.

LỖI ĐƯỢC ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀY

1. Rách đế, bể đế Chính sách bảo hành
2. Rách da (lủng lổ ) Chính sách bảo hành
3. Hở keo trên 5cm. Chính sách bảo hành

LỖI KHÔNG ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀY (ĐÃ QUA SỬ DỤNG)

1. Đế mòn, mòn đinh Mòn đinh (đế TF)
2. Mòn da Trầy bề mặt giày
3. Bung chỉ, đứt chỉ, thừa chỉ.

Bung chỉ upper (Chỉ này mang tính trang trí, không ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ của giày)

Chính sách bảo hành
ĐỔI TRẢ TRONG 90 NGÀY NẾU HÀNG BỊ LỖI SẢN XUẤT & KHÔNG KHẮC PHỤC ĐƯỢC

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua hàng, nếu sản phẩm bị lỗi sản xuất (không phải do lỗi chủ quan của người sử dụng) dẫn tới không sử dụng được & THANH QUÂN SPORT cũng không khắc phục được thì Khách hàng được đổi ngay sản phẩm mới, hoặc trả hàng và nhận lại tiền.

1. Rách đế, bể đế Chính sách bảo hành 2. Bung đế trên 20% giày. Chính sách bảo hành
KHÔNG ĐỔI TRẢ VỚI HÀNG SALE > 30% (TRÊN 30%)
BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI

Trong suốt quá trình sử dụng, nếu sản phẩm bị những lỗi nhỏ mà THANH QUÂN SPORT có thể khắc phục được & sau đó khách hàng có thể sử dụng bình thường (ví dụ như: hở keo, đứt chỉ, …) thì khách hàng sẽ được bảo hành hoàn toàn miễn phí.